Skip to content

Om Trygg.chat

Trygg.chat startade med tanken att det skulle finnas ett riktigt bra chattverktyg för svenska stödchattar och de organisationer som driver sådana. Vi ville bygga något som redan från början var mycket bättre än de verktyg som fanns och som gav stödchattarna de funktioner just de behöver. Det finns ingen brist på chattverktyg men få eller inga är anpassade för de tuffa krav som stödchattar, där känsliga ämnen och personuppgifter är vardag, ställer på sina verktyg.

Trygg.chat utvecklas tillsammans med flera stödchattar.

Vi som utvecklar Trygg.chat har en bakgrund inom civilsamhället och jämställdhetsrörelsen.

Trygg.chat ägs, drivs och utvecklas av Hedbergs Utvecklingsbyrå AB.