Skip to content

Rapporter och statistik

Skapa egna rapporter från enkäter, kategorier och övrig statistik. All statistik är tillgänglig för dig och kan tas ut som exceldokument. Du kan jämföra perioder, filtrera på flera olika sätt och skapa egna rapporter.

Kategorier

Kategorier och kategorisering av chattar kan användas för utvärdering, statistik och uppföljning. Du väljer själv vilka kategorier som ska finnas och hur de ska presenteras för användarna.

Enkäter för besökare och användare

Om du vill samla in information från dina användare och besökare kan du skapa enkäter för dem att fylla i efter att chatten avslutats. Du kan enkelt skapa flera enkäter för olika syften och lägga till och ta bort frågor i existerande enkäter.

Anteckningar och återkoppling

Dina användare kan skriva anteckningar om sina chattar, både för sin egen skull och för att få återkoppling och handledning från handledare och administratörer. Du bestämmer vilka typer av anteckningar som ska finnas.

Avslutade chattar

Avslutade chattar samlas i en egen vy där du kan gå igenom och granska dem. Administratörer ser alla chattar och användare ser sina egna chattar.

Vill du börja använda Trygg.chat? Hör av dig så hjälper vi dig att komma igång.

Kontakta oss

Chatten

Läs mer om Trygg.chat

Anslagstavla & Kunskapsbank